Harmonogram działań
środa, 24 września 2008 19:16

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

przy Publicznej Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II Gnojniku.

Lp.

Zadanie

Termin

1.

Wybory Samorządu Uczniowskiego na rok 2017/2018. Przydział obowiązków

i opracowanie harmonogramu działań.

wrzesień

2.

Apel z okazji inauguracji działalności organizacji uczniowskich.

wrzesień

3.

Apel z okazji Dnia Edukacji.

październik

4.

Ślubowanie klas pierwszych.

październik

5.

Udział w różnego rodzaju akcjach na terenie szkoły i poza nią.

cały rok

6.

Współpraca z organizacjami szkolnymi: LOP i PCK

cały rok

7.

Współudział w apelach i uroczystościach szkolnych, opieka nad Sztandarem Szkolnym

cały rok

8.

Kontynuacja akcji ,,Adopcja na odległość”

cały rok

9.

Udział w spotkaniach Rodziny Szkół Papieskich, gromadzenie pamiątek ze spotkań

cały rok

10.

Poczta walentynkowa

luty

12.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego, przekazanie

władzy.

czerwiec

*plan jest otwarty i może ulec zmianie w zależności od zaistniałych potrzeb

Opiekun SU: mgr Magdalena Cisak

Poprawiony: sobota, 12 września 2020 21:53