W Rodzinie Szkół Papieskich
niedziela, 21 września 2008 19:03

W Rodzinie Szkół Papieskich

6 października 2004 roku społeczność naszej szkoły po raz pierwszy uczestniczyła w spotkaniu Rodzin Szkół Papieskich na Jasnej Górze. Wśród pielgrzymów byli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Czuliśmy się dumnie, że również nasz sztandar powiewał na wałach jasnogórskich, wśród 192 innych proporców. Było uroczyście i podniośle, wszyscy głęboko przeżyli ten wyjazd.

Do Częstochowy przywieźliśmy wówczas pakiet zeszytów dla dzieci

z Ukrainy w ramach akcji „Dzieci dzieciom.”

Za przekazane zeszyty otrzymaliśmy podziękowanie.

Zeszyty zostały przekazane poprzez Oddział Łomżyński Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” do szkół polskich na Litwie w regionie wileńskim, solecznickim i trockim, na Białorusi do szkół w Grodnie i Wołkowysku oraz do szkółek niedzielnych w Lidzie i Sopoćkini, a także na Ukrainie do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowogrodzie Wołyńskim.

Pierwsze spotkanie Rodzin Szkół Papieskich odbyło się 20 listopada 1998 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 41 w Radomiu. Zaproszenie wówczas skierowano do 33 szkół noszących imię Jana Pawła II. Pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych (w całej Polski obfite opady śniegu

i gołoledź na drogach) przybyło 20 przedstawicieli z 15 szkół całej Polski.

Głównym celem spotkania było wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń oraz opracowanie planu działań dydaktyczno-wychowawczych. Aby pogłębić wiadomości o życiu i nauce Ojca Świętego, postanowiono zorganizować konkursy o zasięgu ogólnopolskim: wiedzy o patronie, plastyczny i literacki. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze. Jego uczestnicy przyjęli z aprobatą pomysł współpracy szkół noszących imię Jana Pawła II. Jednomyślnie podjęli decyzję o kontynuacji działań: postanowiono dalej szukać placówek mających za patrona Papieża. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułoszowej.

Pomysł dotyczący współpracy szkół noszących imię Jana Pawła II okazał się strzałem w dziesiątkę. Spotkania Rodzin Szkół Papieskich odbywały się w różnych miejscowościach, a od 2000 roku na Jasnej Górze.

Również nasza szkoła rokrocznie (od 2004) bierze udział w tych spotkaniach.

Uczniowie ze szkół im. Jana Pawła II spotykają się również w Wadowicach na rocznicy urodzin Papieża. Podczas tych uroczystości jest: uroczysta msza św., występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych, różne spotkania i tradycyjna kremówka. W 2005 roku ze spotkania w Wadowicach przywieźliśmy „Dąb pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II”. Ten dąb rośnie teraz przed budynkiem szkoły. Było to wtedy pierwsze spotkanie szkół imienia Jana Pawła II po Jego śmierci. Jednak wszyscy wierzyliśmy, że patrzy na nas z nieba i nam błogosławi.


Dąb ufundowany przez burmistrza Wadowic został posadzony w ogrodzie przed szkołą w maju 2005 roku.

Poprawiony: sobota, 19 września 2020 08:48