Nadanie imienia szkole
niedziela, 21 września 2008 19:02

Przygotowania do nadania imienia szkole

Już cały rok szkolny 2002/2003 przygotowywaliśmy się do nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojniku imienia Jana Pawła II. Były modlitewne czuwania, apele, konkursy, wycieczki i wystawki poświęcone Ojcu Świętemu. W ten sposób chcieliśmy lepiej poznać osobę Papieża.
W okresie wakacji na korytarzu szkolnym stanął pomnik Jana Pawła II. Wykonany został przez absolwentkę naszej szkoły, a obecnie uczennicę Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu - Ewę Wiśniowską. Wiosną 2003 roku zwróciliśmy się do Ojca Świętego o błogosławieństwo.Kilka tygodni później na piśmie otrzymaliśmy taki dokument, własnoręcznie podpisany przez Papieża Jana Pawła II.  Od 22 października 2003r.nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II. Nadanie szkole imienia poprzedziła msza św. odprawiona w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. infułata Władysława Kostrzewy, w asyście ks. dziekana Zygmunta Bochenka, ks. Proboszcza Mariana Zapióra i ks. kanonika Juliana Osmoli. Podczas uroczystej mszy św. nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły.
Po zakończeniu mszy św. przy dźwiękach orkiestry dętej przemaszerowaliśmy do szkoły.

Tu odsłonięto i poświęcono pamiątkową tablicę i rzeźbę Ojca Świętego.
Dyrektor Ewa Prus oficjalnie przekazała sztandar szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców, społeczności uczniowskiej.

Uchwałę Rady Gminy Gnojnik w sprawie nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II odczytał Ryszard Machał - Przewodniczący Rady Gminy.

Podczas uroczystości nadania szkole imienia, uczniowie klas pierwszej i przedstawiciele samorządu szkolnego złożyli ślubowanie. Wszyscy

z przejęciem powtarzali słowa roty:

„my uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gnojniku na sztandar naszej szkoły uroczyście ślubujemy być dobrymi uczniami, rozwijać otrzymane od Boga talenty, pracować wytrwale i solidnie wypełniać nasze obowiązki.”.....

W części artystycznej uczniowie przybliżyli postać Jana Pawła II. Mali artyści przypomnieli dzieciństwo Papieża, okres młodości, czas powołania. Mowa też była o rodzinie, o szkole, o Ojczyźnie i o tym jak Ojciec Święty spędza wolny czas.

Pięknie zaprezentował się także zespół ,,Szkraby”

Na zakończenie uroczystej akademii wysłuchaliśmy koncertu orkiestry dętej.

W związku z nadaniem szkole imienia Jana Pawła II otrzymaliśmy listy gratulacyjne i życzenia. Przesłali je:

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Janik.
  • Senator R P Mieczysław Mietła.
  • Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik
  • Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł


opracownie: uczestnicy koła „Z technologią informatyczną w świat”

pod kierunkiem: mgr Elżbiety Pajonk
Poprawiony: wtorek, 23 września 2008 12:55