Byc patriotą dzis
poniedziałek, 22 listopada 2021 11:55

Być patriotą dziś

Cała społeczność PSP w Gnojniku uczciła kolejną rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uczniowie klas siódmych przygotowali cztery krótkie scenki podejmujące temat patriotyzmu we współczesnym świecie. Uświadomili wszystkim zebranym, że współczesny patriota dba o język ojczysty, szanuje symbole narodowe, kultywuje tradycję i stara się troszczyć o dobry wizerunek Polaka w kraju i za granicą. Każda ze scenek została dodatkowo skomentowana słowami postaci historycznych: Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Całej uroczystości patronowały słowa Marka Grechuty z piosenki Wolność:

Wolność
Ją wymyślił dla nas Bóg
Aby człowiek wreszcie mógł
W Niebie się zbudzić.

Galeria

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 12:03