Projekt NIEZIEMSKIE DZIAŁANIA
sobota, 11 września 2021 13:33

Od września do końca listopada zamierzamy zrealizować zadania w ramach interdyscyplinarnego projektu NIEZIEMSKIE DZIAŁANIA. Będą to lekcje, warsztaty  i konkursy.

W ten sposób chcielibyśmy rozwijać matematyczne uzdolnienia uczniów z wykorzystaniem elementów astronomii i kosmologii, popularyzować wiedzę matematyczną i techniczną, rozwijać zainteresowania związane z matematyką, fizyką,

techniką oraz doskonalić umiejętności logicznego i twórczego myślenia.

Projekt zostanie podsumowany podczas Dnia Nauki Polskiej 2022.

Zachęcamy uczniów do aktywnego realizowania zadań projektowych i wzięcia udziału w zaplanowanych konkursach.

Poprawiony: sobota, 11 września 2021 13:52