Akcja Unicef
wtorek, 09 lutego 2021 20:03

UNICEF jest organizacją międzynarodową, założoną po II wojnie światowej przez polskiego lekarza, Ludwika Rajchmana. Jej celem statutowym jest pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych i zagwarantowanie im ich praw. Dzisiaj  UNICEF działa w ponad 190 krajach i niesie pomoc najbardziej potrzebującym i najsłabszym. Są to zadania związane z dożywianiem głodujących, pomocą dzieciom objętym konfliktami zbrojnymi, finansowaniem  szczepień przeciw odrze, tężcowi i polio, chronieniem dzieci przed odwodnieniem z powodu biegunki i leczeniem maluchów cierpiących na skutek niedożywienia.

W bieżącym roku szkolnym 2020/21 we wrześniu szkoła nasza przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF. Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale przede wszystkim działają aktywnie na polu promocji i realizacji praw dziecka.

W ramach działalności Klubu realizowane jest szereg zadań wspierających uczniów naszej placówki. Są to zajęcia traktujące o prawach dziecka, zdrowiu psychicznym, bezpieczeństwie w sieci internet, umiejętności pozyskiwania sprawdzonych informacji. Część w/w lekcji odbywa się w trybie stacjonarnym (w świetlicy szkolnej, w klasach I – III), a część w nauczaniu zdalnym.

Młodzież i dzieci chętnie podejmują zaproponowane przez Klub aktywności i uczestniczą z zaangażowaniem czy to w zajęciach świetlicowych poświęconych tym zagadnieniom, czy też w lekcjach wychowawczych prowadzonych on – line.

Aby poznać bliżej rówieśników z innych krajów, często odległych kontynentów, zaproponowana została także Rodzicom klas I – III inicjatywa Podróże z UNIludkiem, dzięki której uczniowie mogą zaznajomić się z obyczajami, kulturą i życiem codziennym dzieci z całego świata.

Odpowiadając na apel UNICEF o pomoc dzieciom dotkniętym głodem w Nigrze, szkoła nasza przystąpiła także do zbiórki pieniężnej. W dniach 25 stycznia – 1 lutego 2021r. zorganizowana została kwesta wśród uczniów klas uczących się stacjonarnie. Zebrane fundusze, w kwocie 1238,48 złotych, zostały przekazane na ten szczytny cel. Bardzo dziękujemy wszystkim Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom, którzy włączyli się w tę akcję.

W marcu, zgodnie  z planem pracy Klubu, planowany jest cykl przedsięwzięć związanych z pokojem na świecie. Już teraz pragniemy zasygnalizować, że w związku z tym, zorganizowany zostanie konkurs na plakat promujący ideę pokoju. Bliższe informacje podane zostaną do wiadomości uczniów już w przyszłym miesiącu.