Higiena pracy ucznia w domu i wskazówki dla Rodziców do organizacji pracy dziecka w domu
środa, 18 marca 2020 21:28

„Higiena pracy ucznia w domu”

 1. Możliwości percepcyjne uczniów najmłodszych różnią się znacznie od możliwości uczniów starszych. Dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej w wieku 7 – 10 lat mogą skupić uwagę na lekcji przez około 20 minut. W wieku 15 lat czas ten przedłuża się do 30 minut. Przemęczenie powstaje po wysiłku długotrwałym, nawet niezbyt intensywnym, ale nie przerywanym chwilami odpoczynku.
 2. Pierwszymi objawami zmęczenia uczniów są: rozproszenie uwagi, nadmierna pobudliwość, drażliwość i żywość, pobudzenie ruchowe, które mogą następnie przejść w objawy apatii, senności oraz brak zdolności skupiania uwagi.
  Aby zapobiec występowaniu tych objawów należy stosować przerwy w nauce i odpowiednio je wykorzystywać poprzez relaks i czynny wypoczynek, najlepiej na świeżym powietrzu.
 3. Niezmiernie ważnym elementem higienicznym jest racjonalny tryb życia ucznia, który regulowany prawidłowym rozkładem organizacyjny dnia wdraża do systematyczności oraz nawyków higienicznych. W rozkładzie dnia powinno przestrzegać się przede wszystkim prawidłowej proporcji między trzema elementami: snem, zajeciami ruchowymi oraz nauką  w domu. Sen powinien odbywac się tylko w nocy od godziny 20 –tej dla dzieci młodszych i od 20.30, 21.00 dla dzieci starszych i trwać: 12 godzin – dzieci 5 –8 lat, 11 godzin – dzieci 11 lat, 10 godzin – dzieci 11-15 lat, 8 – 9 godzin dzieci powyżej 15 lat.
 4. Dzieci w wieku od 7 do 12 lat mogą maksymalnie spędzać czas dziennie przed monitorem około 60 minut, od 13 lat do 16 ok.90 min, jednak w sytuacji jakiej jesteśmy czas ten może być nieco dłuższy.
 5. Racjonalna organizacja pracy wymaga więc od ucznia nie tylko dobrej znajomości zadań, jakie ma do wykonania, ale też orientacji, jaką wybrać taktykę, jak ukierunkować przebieg swojej nauki w domu. Pomóc w opanowaniu skutecznych metod uczenia się mogą rodzice, środki masowego przekazu, a przede wszystkim nauczyciele.

Rodzicu,

 • sprawdź podział godzin dziecka na następny dzień i zobacz jakie zalecenia od nauczycieli dziecko otrzymało
 • podpowiedz dziecku w jakiej kolejności ma zrobić zadane prace – trudniejsze przeplatane łatwiejszymi
 • wyznacz dziecku ( dzieciom) czas korzystania z komputera w danym dniu, zwłaszcza, gdy jest więcej użytkowników
 • sprawdź czy dziecko wykonało wszystko co miało zadane i w razie potrzeby pomóż mu w wykonaniu pracy
 • dopilnuj aby dziecko miało w każdym dniu trochę ruchu najlepiej na świeżym powietrzu

Poza zajęciami szkolnymi zachęć dziecko do zabawy i ruchu. Dbaj o prawidłowe odżywianie dziecka. Rozmawiaj z nim o zachowaniu zasad higieny. Spędzaj z dzieckiem jak najwięcej czasu, aby czuło się bezpiecznie.