Kurs pływania
niedziela, 21 września 2008 20:13
MOJA OJCZYZNA TAM GDZIE MOJA SZKOŁA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II W GNOJNIKU

"NIE TYLKO DLA ORŁÓW"


SPRAWOZDANIE Z KURSU NAUKI PŁYWANIA

      W dniach 22 maja - 12 lipca 2007 roku uczniowie klas IV, którzy w klasach I-III uczestniczyli w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, odbyli kurs nauki pływania na obiekcie Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku.
     Dwie grupy po 10 osób brały udział w 32 godzinach zajęć (16 godzin nauki pływania i 16 godzin ćwiczeń i zabaw w wodzie).     Kurs był realizowany w ramach projektu pt. "NIE TYLKO DLA ORŁÓW", realizowanego w ramach projektu Gminy Czchów pn. "MOJA OJCZYZNA - TAM, GDZIE MOJA SZKOŁA" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
     Podczas kursu dzieci nauczyły się podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie przebywania w wodzie w obiektach sportowych. Pokonały lęk przed wodą, nabyły umiejętności stylem grzbietowym oraz podstawowych umiejętności potrzebnych do pływania stylem: kraul na piersiach. W związku z czym ogólnie wzmocniły i zahartowały oraz zwiększyły jego ogólną wydolność. Podczas pływania wzmocniły mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.
     Nabyte podczas kursu umiejętności przyczyniły się do wyrobienia nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, ze wskazaniem na pływanie.
    Na ostatnich zajęciach kursu zostały przeprowadzone zawody pływackie stylem grzbietowym na dystansie 25 metrów, podczas których zostali wyłonieni najlepsi pływacy pierwszej i drugiej grupy ćwiczebnej.

Efekty twarde:
 • każdy z uczestników, którzy ukończyli kurs, czyli 19 uczniów otrzymało certyfikat ze zdjęciem, potwierdzający udział w kursie pływania;
 • 19 uczniów potrafi przepłynąć stylem grzbietowym przynajmniej 25 metrów;
 • wszyscy uczestnicy kursu brali udział w zawodach pływackich stylem grzbietowym na dystansie 25 metr
 • wszyscy uczniowie
 • otrzymali nagrody rzeczowe (6 głównych plus dyplomy i 13 nagród pocieszenia).

  Efekty miękkie
  czasie zajęć dzieci nabyły poczucie solidarności i wzajemnej odpowiedzialności w grupie;
 • umiejętne spędzanie czasu wolnego;
 • punktualność i poczucie obowiązku;
 • organizowanie i właściwe planowanie czasu;
 • umiejętność kulturalnego i obiektywnego kibicowania;
 • pokonanie lęku przed wodą;
 • ogólne wzmocnienie i zahartowanie organizmu;
 • zwiększenie ogólnej wydolności organizmu;
 • wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała. Prowadzący: Jakub Szpil • Poprawiony: wtorek, 30 września 2008 19:25