Szkoła pamięta
środa, 06 listopada 2019 19:46

Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.

Poszczególne klasy pod opieką wychowawców lub księdza katechety odwiedziły cmentarz parafialny, w tym groby zmarłych nauczycieli z naszej szkoły, a także Grób Nieznanego Żołnierza, by oddać hołd poległym za wolność Ojczyzny. W akcję włączyła się także świetlica szkolna, która zorganizowała dwa wyjścia na cmentarz, gdzie dzieci zapaliły znicze i oddały cześć poległym żołnierzom oraz pomodliły się przy grobach swoich bliskich. Ponadto klasa 3b udała się do miejsc pamięci położonych w naszej miejscowości, poświęconych zmarłym, zasłużonym obywatelom naszego regionu i kraju. Dzieci zapaliły też znicze przy tablicy pamiątkowej wmurowanej w budynek Domu Strażaka, upamiętniającej bohaterów II wojny światowej poległych w walce za Polskę. Dzięki tym wyjściom uczniowie dowiedzieli się, czym się zasłużyły zmarłe osoby i dlaczego warto o nich pamiętać.

W klasach przeprowadzono także pogadanki o udziale przodków w walkach narodowowyzwoleńczych, 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zasłużonych Polakach, a na lekcjach plastyki uczniowie malowali plakaty pod hasłem: ,,Nigdy więcej wojny”, z których wykonano wystawkę, zdobiącą korytarz szkolny. W salach lekcyjnych pojawiły się także gazetki tematyczne związane z dniem Wszystkich Świętych oraz odzyskania niepodległości. Przygotowano wycieczki patriotyczne do Oświęcimia i Krakowa.

Uczniowie klasy 6 b w ramach lekcji wychowawczej obejrzeli film edukacyjny na temat  II wojny światowej, a w 4a – postaci Patrona szkoły Jana Pawła II, jego działalności i życia w czasie wojny oraz film dydaktyczny :,, Co by było, gdyby zwierzęta mówiły?- Baśka Murmańska” dotyczący historii 123 lat niewoli naszego narodu i odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku. Ponadto uczniowie odśpiewali hymn państwowy i wysłuchali pieśni patriotycznych.

Na lekcjach języka polskiego w klasach ósmych podczas omawiania lektury "Kamienie na szaniec” poruszane były tematy związane z bohaterstwem i poświęceniem młodych ludzi, walką z okupantem, oddawaniem życia dla Ojczyzny. Takie postawy wówczas skłoniły do zadania pytania , czy nas dzisiaj stać byłoby na takie zachowania? Czym jest dla nas patriotyzm? Jak możemy dzisiaj udowodnić, że pracujemy dla dobra Ojczyzny?

Powyższe działania kształtowały u uczniów patriotyzm, postawę szacunku wobec osób, które oddały życie za Ojczyznę, pogłębiły ich wiedzę na temat przeszłości, zasłużonych Polaków i ważnych wydarzeń historycznych.

Poprawiony: czwartek, 07 listopada 2019 22:13