Rekord w pierwszej pomocy
piątek, 18 października 2019 13:21

16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i już, po raz czternasty, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowała bicie rekordu w pierwszej pomocy w ramach Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" skierowanego do klas I-III szkół podstawowych.

Szkoła nasza po raz pierwszy przyłączyła się do tejże, jakże ważkiej akcji, która ma na celu przybliżenie reguł postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego dzieciom już od najmłodszych lat, co zaowocować powinno nabyciem umiejętności właściwego zachowania się przez nie na wypadek zetknięcia się z takowymi okolicznościami. Ale poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą.

W przedsięwzięcie włączyły się klasa  3b i część 2b wraz z wychowawczyniami, panią Marią Nastałek i panią Izabelą Lincą. Przystąpienie do niego poprzedziły przygotowania w charakterze nauki teorii i praktycznego działania, to jest oglądanie filmów instruktażowych, pogadanki, ćwiczenia praktyczne.

16 października, jak w wielu instytucjach w Polsce, tak i w naszej szkole w godzinach 12.00 – 12.30 odbyły się masowe ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy. Wykorzystano do tego celu fantomy znajdujące się na wyposażeniu placówki. Każdy z uczestników akcji miał okazję spróbowania swoich sił i wykorzystania swojej wiedzy w praktyce.

Wszystkie te założenia,  w połączeniu z zaangażowaniem uczestników odznaczały się szczególnym charakterem i na pewno zrealizowane zostały założenia Programu, takie jak:

promowanie pierwszej pomocy, popularyzowanie wiedzy na temat resuscytacji krążeniowo – oddechowej, ćwiczenie w praktyce swoich umiejętności, budowanie odpowiedzialności społecznej, integrowanie dzieci poprzez wyznaczanie im wspólnego celu, docenienie zaangażowania uczniów.

Miejmy nadzieję, że rekord w tym roku zostanie ponownie pobity i zwiększy się grono osób świadomych zasad postępowania w sytuacjach trudnych i gotowych nieść pomoc potrzebującym.

Będąc świadkami pełnego zaangażowania i postaw empatii u uczniów naszej szkoły biorących udział w Programie, wychowawcy na pewno kontynuować będą tę akcję w kolejnych latach i rozprzestrzeniać jej zasięg wśród dzieci.

Poprawiony: piątek, 18 października 2019 20:06