Bezpieczenstwo w szkole
poniedziałek, 03 czerwca 2019 13:13

Szanowni Rodzice, Uczniowie

W związku z sygnałami, jakie dochodzą do nas z mediów ws zagrożeń dla uczniów przebywających w szkole ze strony osób trzecich i nie tylko pragnę przypomnieć kilka zasad obowiązujących w szkole oraz poinformować o zamiarach podjęcia kolejnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły.

W szkole nad bezpieczeństwem czuwają wszyscy pracownicy: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi. Jest prowadzony monitoring wizyjny. Został niedawno wprowadzony regulamin przebywana na terenie szkoły osób trzecich. Pracownicy szkoły są przeszkoleni jak zachowywać się w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, kryzysowych i nadzwyczajnych. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny oraz 1x w miesiącu pełni dyżur psycholog. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Brzesku, Policją, Strażą Pożarną, GOPS w Gnojniku, Parafią w Gnojniku.
Wszystkie te i inne działania mają na celu zapobieganie sytuacjom trudnym, niebezpiecznym oraz prawidłowe reagowanie, jeśli taka sytuacja nastąpi. Możemy mieć do czynienia z różnymi sytuacjami i żadnej nie należy bagatelizować. Czy dotyczy to typowej przemocy fizycznej, czy tez psychicznej w tym cyberprzemocy.
Apeluję do wszystkich czytających tę informację o stosowanie się do wszelkich procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły, do postępowania wg wskazówek pracowników szkoły. Szanowni Rodzice rozmawiajcie dużo ze swoimi dziećmi. Nie bagatelizujcie żadnych symptomów i przesłanek, które mogłyby Was niepokoić. Korzystajcie z pomocy i porady pracowników naszej szkoły oraz instytucji, które ze szkołą współpracują.
Pomocy można też poszukać na stronie :
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/
oraz na stronach placówek współpracujących ze szkołą wymienionych wyżej. Można również skorzystać z telefonów zaufania, które te placówki oferują.

Informuję również, że rozważane jest całkowite zamknięcie wejścia do szkoły, a dostać się będzie można do szkoły po uzgodnieniu tego z osobą wskazaną.
Rada Pedagogiczna pracuje nad takim rozwiązaniem dla dobra wszystkich uczniów.


Monika Holik-Dyrektor szkoły

Poprawiony: poniedziałek, 03 czerwca 2019 13:15