Misja szkoły
niedziela, 21 września 2008 20:08

Misja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gnojniku

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej być  nie tylko z drugim, ale i dla drugich"
Jan Paweł II

Jesteśmy szkołą:

- promującą wartości chrześcijańskie.

- troszczącą się o bezpieczeństwo.

- zapewniającą indywidualny i wszechstronny rozwój naszym wychowankom.

- wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.

- współpracującą z domem rodzinnym.

- kultywującą tradycje regionu.

Poprawiony: środa, 18 listopada 2015 09:51