Konkurs "Stop agresji i przemocy"
wtorek, 29 stycznia 2019 19:02

Konkurs zorganizowany został przez p. Klaudię Jakóbczyk i p. Izabelę Lincę w listopadzie 2018r., zaś jego finał nastąpił 18 grudnia 2018r. Było to przedsięwzięcie pod hasłem „My mówimy z całej mocy – STOP AGRESJI I PRZEMOCY!”, które zakładało stworzenie plakatu związanego z w/w tematyką o określonej treści, rozmiarze i przekazie ideowym ujętymi w Regulaminie Konkursu.

Swoim zasięgiem konkurs obejmował uczniów wszystkich klas i był zaplanowany jako praca grupowa  w poszczególnych zespołach klasowych. Było to zamierzenie celowe, aby właśnie w ten sposób wspomóc ideę pracy w grupach wśród młodzieży oraz wyzwolić zbiorowe dyskusje w trakcie przygotowywania plakatów.

Do konkursu przystąpiły 3 drużyny z klas młodszych i 13 zespołów klas starszych. Jury w składzie: p. Ewa Jarosz,  p. Marta Kowalczyk, p. Alfreda Cierniak, p. Elżbieta Król dokonało oceny wykonanych prac i wyłoniło zwycięzców.

Na uroczystej akademii przedświątecznej uczestnikom konkursu wręczone zostały 33 nagrody (24 za miejsca i 9 za wyróżnienia). Środki finansowe na zakup nagród pozyskane zostały z GOPS – u w Gnojniku, zaś część upominków dla dzieci ufundował Dział Promocji Gminy Gnojnik. Nadmienić należy, że GOPS  przekazał również materiały edukacyjne promujące zdrowy – wolny od używek i przemocy, styl życia, które rozdane zostały uczniom.

Efektem konkursu było unaocznienie społeczności szkolnej ważkości tematyki, która dotyka wielu z nas. Przemoc bowiem pojawia się w domach, szkole, mediach, na ulicy i bardzo ważne jest, aby uświadamiać dzieciom jej przejawy i skutki już od najmłodszych lat i nie dawać przyzwolenia na tego typu zachowania. Prace uczniów prezentowały różnego rodzaju zachowania agresywne – od przemocy siłowej, fizycznej, przez psychiczną po problem odrzucenia, samotności. Plakaty, tak barwne i pozytywne w swoim przekazie ucieleśniały hasło konkursu oraz słowa wypowiedziane przez Lwa Tołstoja: „Prawdziwa dobroć jest nie tylko cnotą i radością, ale i orężem, znacznie potężniejszym niż przemoc”.

Dodatkowym przedsięwzięciem związanym z konkursem było zorganizowanie wystawy prac na przewiązce szkolnej, w wyniku czego każdy uczeń naszej szkoły mógł zaznajomić się z interpretacją tematyki konkursowej prezentowanej przez dzieci i młodzież z różnych klas.

Poprawiony: wtorek, 29 stycznia 2019 19:41