Święto Szkoły
czwartek, 25 października 2018 13:01

„Od przeszło siedemdziesięciu lat istnieje w Gnojniku szkoła podstawowa. W ciągu tych lat zmieniała się jej lokalizacja, kadra oraz kolejne roczniki uczniów. Wciąż kształcą się tutaj nowe pokolenia. To nasi poprzednicy zostawili tutaj szczególnego ducha, który zainspirował obecną społeczność szkolną, by na Patrona obrać Papieża, naszego Rodaka, Jana Pawła II...".

Tak piętnaście lat temu 22 października 2003 roku nasi poprzednicy rozpoczynali uroczystość nadania szkole podstawowej imienia Jana Pawła II. Dziś wracamy do tamtych chwil, bowiem w obecnym roku obchodzimy kilka ważnych rocznic- piętnastą nadania szkole imienia, czterdziestą wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, a wszystko to w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Czas jest więc szczególny. W poniedziałek 22 października tego roku wyjątkowo mocno przeżywaliśmy Święto Szkoły. Tuż przed godziną dziewiątą udaliśmy się do kościoła Matki Bożej Fatimskiej na uroczystą Mszę świętą, którą sprawowali nasi duszpasterze, ks. proboszcz M. Zapiór, ks. M. Lis i ks. M. Brach. W przebieg uroczystości włączyli się uczniowie i nauczyciele czytając czytania oraz śpiewając psalmy. Po mszy maszerując za sztandarami wróciliśmy do szkoły. Tu miał miejsce dalszy ciąg uroczystości- akademia przygotowana przez uczniów klas szóstych i siódmej pod opieką pań B. Kałuży, M. Cisak i S. Bezpalko. Nad nagłośnieniem czuwał, jak zawsze, pan J. Migacz. Miłym akcentem tegorocznych uroczystości był także udział rodziców, którzy włączyli się w śpiew, a także pomogli w przygotowaniu dekoracji.

Po części artystycznej przejęci pierwszoklasiści złożyli na sztandar szkoły ślubowanie, stając się prawdziwymi uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gnojniku. Swoją radość wyrazili śpiewając przygotowaną pod okiem pani E. Świerczek, specjalnie na tę uroczystość, pieśń patriotyczną " Kto ty jesteś?" Następnie dzieci z pierwszych klas zostały obdarowane przez panią dyrektor M. Holik i wychowawczynie E. Świerczek i M. Nastałek upominkami, wśród których nie zabrakło biało- czerwonej flagi ufundowanej przez Wójta naszej gminy.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego- W. Kos i T. Zapiór złożyli kwiaty przed pomnikiem Patrona . Na zakończenie, tak jak na początku uroczystości, wszyscy odśpiewali hymn szkoły i po wyprowadzeniu sztandarów spokojnie rozeszli się do domów, gdzie mogli oddać się świętowaniu tego pięknego dnia.

Poprawiony: sobota, 27 października 2018 20:47