Projekt „WELCOME TO THE WORLD CUP 2018”
środa, 20 czerwca 2018 09:13

Ośmiu uczniów klasy 7 brało w roku szkolnym 2017/18 udział w projekcie eTwinning „WELCOME TO THE WORLD CUP 2018”, którego celem było nawiązanie współpracy z innymi krajami – uczestnikami mundialu w Rosji. Podczas zajęć chłopcy poszerzali znajomość języka angielskiego dla zapewnienia sprawnej komunikacji językowej, kształtowali umiejętności operowania strukturami językowymi           i leksykalnymi oraz poznawali narzędzia TiK służące do tworzenia quizów, testów i prezentacji. Uczniowie zamieszczali efekty swojej pracy na platformie TwinSpaces, śledzili również działalność kolegów i koleżanek m.in. z Belgii, Włoch i Wlk. Brytanii. Wyniki pracy chłopców można oglądać tutaj