Nauczyciele
niedziela, 21 września 2008 20:00

Kadra pedagogiczna

mgr Monika Holik - Dyrektor szkoły

mgr inż.- Iwona Pasek- Wicedyrekor szkoły

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Teresa Macheta

mgr Anna Seremak

mgr Ewa Świerczek

mgr Ewa Prus

mgr Maria Nastałek

mgr Klaudia Jakóbczyk

Religia

ks. mgr Marian Zapiór

ks. mgr inż. Marek Lis

mgr Jerzy Migacz

Język polski

mgr Ewa Jarosz

mgr Magdalena Cisak

mgr Małgorzata Wawryka

mgr Elżbieta Król

Język angielski/ j. niemiecki

mgr Anna Rojowska

mgr Małgorzata Kantor

mgr Barbara Kałuża

mgr Joanna Olchawa

Matematyka

mgr Monika Holik

mgr Danuta Skurnóg

mgr inż. Iwona Pasek

mgr Iwona Wnęk

Fizyka mgr Małgorzata Kiełbasa
Geografia mgr Anita Linca

Historia

mgr Marta Kowalczyk

mgr Renata Hebda

Przyroda

mgr inż. Sławomira Bezpalko

mgr Jolanta Nowicka

Plastyka

mgr Marta Kowalczyk

mgr Alfreda Cierniak

Muzyka

mgr Jerzy Migacz

Zajęcia techniczne

mgr Marta Kowalczyk

mgr inż. Maria Zając

Zajęcia komputerowe

mgr Ewa Prus

mgr inż. Maria Zając

mgr Iwona Wnęk

Wychowanie fizyczne

mgr Jerzy Migacz

mgr Małgorzata Horosin

mgr Mirosław Król

mgr Mirosław Miietła

Bogdan Wszołek

Biblioteka

mgr Elżbieta Pajonk

Świetlica

mgr Izabela Linca

Małgorzata Polek

Poprawiony: czwartek, 06 września 2018 06:39