1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
poniedziałek, 19 marca 2018 15:43

W lutym 2011r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ten sposób od ponad dwudziestu lat od zmiany ustroju w naszym państwie  przywrócono pamięć o żołnierzach, wywodzących się ze struktur Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionów Chłopskich, którzy po zakończeniu działań wojennych II wojny światowej pozostali w partyzantce i rozpoczęli walkę z drugim okupantem - sowieckim. Za swoją działalność ludzi tych spotykały różne szykany, z pozbawieniem życia włącznie.

Jak szacują historycy, ponad 20 tys. żołnierzy zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo w więzieniach NKWD i UB, część wywieziono na wschód, wielu skazano na kary pozbawienia wolności, więziono i przetrzymywano w obozach pracy.

Dzisiaj, aby oddać cześć ich pamięci a młodszym uczniom przybliżyć te postacie, w naszej szkole uczniowie klas gimnazjalnych przygotowali prezentację multimedialną, zatytułowaną „Czy ty myślisz o nich?”. W scenerii nawiązującej do minionych czasów, zobaczyliśmy żołnierzy i dowódców podziemia polskiego. Przypomniano nazwiska między innymi: Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”, Witolda Pileckiego „Witold”, Augusta Emila  Fieldorfa „Nil”, Danuty Siedzikówny „Inka” czy Feliksa Selmanowicza „Zagończyk”. Recytowano wiersze, słuchaliśmy piosenek.

Była to doskonała lekcja historii. Można było przypomnieć sobie lub dowiedzieć się, że hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które przyświecały poczynaniom tych patriotów, nie były pustymi sloganami. Ludzie ci byli niezłomni.

Cześć i chwała bohaterom!