Gościnny udział w sesji Rady Gminy
wtorek, 02 stycznia 2018 11:03

28 grudnia odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Gnojnik, w której uczestniczyła Młodzieżowa Rada Gminy wraz z koordynatorem i szkolnymi opiekunami. Młodzi radni mieli możliwość obserwować przebieg kilkugodzinnych obrad, dowiedzieć się o obowiązujących zasadach, budżecie gminy, podejmowaniu uchwał. Taka wiedza będzie im potrzebna do świadomego pełnienia funkcji radnego. Na sesję przybyli także przewodniczący i wiceprzewodnicząca MRG I kadencji, którym Wójt i p. Janusz Zych serdecznie podziękowali za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej i wzorowe wywiązywanie się z dobrowolnie przyjętych obowiązków. Po części oficjalnej odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne, w czasie którego złożono sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem i wspólnie zaśpiewano kolędę.