I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gnojnik II kadencji
czwartek, 07 grudnia 2017 14:06

1 grudnia w Urzędzie Gminy odbyła się I sesja MRG II kadencji. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Rady Gminy Gnojnik, władz gminy, koordynator i szkolni opiekunowie, dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Lewniowej oraz młodzież szkół podstawowych z terenu gminy, która otrzymała mandaty młodzieżowych radnych w swoich okręgach wyborczych. Po oficjalnym powitaniu zebranych przez p. Janusza Zycha, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej p. Danuta Sacha przedstawiła wyniki głosowania, a następnie młodzieżowi radni złożyli uroczyste ślubowanie. Radnymi z naszej szkoły zostali: Renata Migacz, Gabriela Styrna i Kacper Strzesak. Kolejnym punktem sesji był wybór prezydium rady. W wyniku głosowania przewodniczącą została Joanna Tasior , zastępcą- Kinga Rams, a sekretarzem- Kamil Musiał. W dalszej części spotkania p. Małgorzata Wawryka- koordynator MRG I kadencji przedstawiła sprawozdanie z dwuletniej działalności rady, ze szczególnym zwróceniem uwagi na akcje charytatywne, w czasie których zebrano ponad 9000 zł. Słowa podziękowania za współpracę skierowała do p. Doroty Muchy, p. Katarzyny Chmielowskiej oraz młodzieżowych radnych I kadencji, którzy przybyli, aby uczestniczyć w tej części spotkania. Oficjalne podziękowania złożył także Wójt Sławomir Paterek oraz p. Janusz Zych. Wręczyli oni radnym pamiątkowe upominki, które są wyrazem uznania za bezinteresowną działalność na rzecz społeczności lokalnej. Podziękowania skierowali też do koordynatora p. M. Wawryki i szkolnego opiekuna p. D. Muchy. Na zakończenie Wójt zwrócił się do p. Pauliny Strzesak- koordynatora MRG II kadencji z wyrazami podziękowania za podjęcie trudu pełnienia tej funkcji.