Mamy Niepodległą
poniedziałek, 13 listopada 2017 15:32

W historii Polski tak się składa,

Był ponad wiek niewoli.

Jedenastego Listopada

Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.

I wtedy myśl powstała taka,

By przez szacunek dla przeszłości,

Ten dzień na zawsze dla Polaka,

Pozostał Dniem Niepodległości.

Świętowanie tego ważnego wydarzenia z dziejów naszej Ojczyzny miało miejsce w szkole podczas piątkowego poranka patriotycznego. Cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej aby wysłuchać montażu słowno-muzycznego upamiętniającego wydarzenia sprzed dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. Wówczas to nasz ukochany kraj znowu pojawił się na mapie Europy. Jednak, aby tak się stało, nasi pradziadowie czynili ogromne wysiłki, nierzadko ponosząc najkrwawsze ofiary. Ale to dzięki ich niezłomnej postawie, zaborcom nie udało się na zawsze narzucić Polakom obcej kultury, języka, obyczajów i religii, nie udało się wymazać  nazwy „Polska”  z historycznych dokumentów.

Musimy jednak pamiętać, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Tu i teraz musimy o nią dbać. Patriotą można być zawsze, nie tylko w czasie wojen, ale i pokoju. Być prawdziwym patriotą to pracować dla dobra kraju, uczyć się języka ojczystego, znać historię, kultywować tradycje, szanować symbole narodowe, pamiętać o tych, którzy oddali życie dla Ojczyzny, odczuwać dumę z bycia Polakiem.

Wspaniałe deklamacje wierszy,  wzruszające  pieśni patriotyczne, symboliczna dekoracja spowodowały, że w czasie akademii panował podniosły nastrój. To była prawdziwa lekcja historii.