Przedstawienie Królowa Śniegu
poniedziałek, 06 listopada 2017 15:52

30-go października b.r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie profilaktyczne, przeciwdziałające narkomanii, skierowane do uczniów klas najmłodszych. Teatrzyk ów zaprezentowała Agencja Artystyczna z Nowego Sącza, ART. CINEMA. Środki pieniężne na ten cel pozyskane były z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku, w ramach działalności świetlicy szkolnej.

Sztuką, którą zaprezentowali aktorzy, ukryci za pacynkami, była baśń Królowa Śniegu. Akcja bajki przebiegała w przepięknych sceneriach, zmieniających się w zależności od miejsca akcji. Uwagę zwracały również pięknie wykonane pacynki – bohaterowie przedstawienia.

Treść baśni, z pewnością znana większości dzieci, zwracała uwagę na postawy i emocje prezentowane przez ludzi w różnych okolicznościach życiowych. I tak, przedstawione w bajce sytuacje zmuszały odbiorców do uświadomienia sobie wartości przyjaźni, lojalności, oddania, a także wzmożonej uwagi w sytuacjach trudnych, które dotyczą każdego człowieka.

Uwagę należy zwrócić ponadto na wartkość akcji w sztuce, na dynamiczny rozwój wydarzeń, a także pełen emocji scenariusz. Uczniowie, uczestniczący w teatrzyku, pełni zaangażowania śledzili losy bohaterów przedstawienia.

Na zakończenie występu, artyści z ART. CINEMA zagaili dyskusję z dziećmi na temat problemów poruszonych na scenie, zaś kontynuację tejże rozmowy zostawili wychowawcom do omówienia w klasach.Izabela Linca