Hura, hura, wakacje!
piątek, 30 czerwca 2017 12:01

Stało się! Po wielu miesiącach nauki nareszcie nadszedł ten długo wyczekiwany dzień – zakończenie roku szkolnego.

Piątek, 23 czerwca przywitał nas iście wakacyjną aurą. Promienie słoneczne przypiekały i żar lał się z nieba, ale nic to. Jeszcze tylko kilka godzin i już można zapomnieć o wczesnym wstawaniu, kartkówkach, sprawdzianach, szkolnych obowiązkach. Teraz będzie luz.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprzedziła msza święta. Potem w murach szkoły wystąpienie pani dyrektor, przemówienia gości, okolicznościowa akademia. Przeżywaliśmy to wielokrotnie. Teraz jednak było inaczej. Po wakacjach szóstoklasiści zostają z nami, zmieni się dyrekcja, a wszyscy stanowić będziemy społeczność ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Skoro koniec, to czas podsumowań. Wiele się w tym roku działo. Najlepsi uczniowie w nauce, czyli prymusi w klasach IV – VI odebrali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody. Na to zaszczytne miano w tym roku zasłużyli:

- w klasach IV : Ewelina Boczek, Daria Pawełek, Marysia Gądek, Remigiusz Stańczyk, Maksymilian Święch, Aleksandra Migacz, Szymon Cichostępski, Monika Rybak, Aleksandra Pajor.

- w klasach V : Zuzanna Zapiór, Julia Tomera, Julia Migda, Julita Rzenno

- w klasie VI : Katarzyna Kuc, Monika Górak, Ewa Marecik, Tomasz Zapiór

Uhonorowano również najwybitniejszych sportowców. Chłopcy wielokrotnie dostarczyli niezapomnianych emocji, godnie reprezentując całą społeczność i rozsławiając dobre imię naszej szkoły. Dzięki ich talentowi i poświęceniu, szafka na trofea znacząco się wzbogaciła.

Za wielką empatię i działalność charytatywną wyróżniający się uczniowie: Ola Pajor, Jakub Horosin i  Maciej Klęk odebrali nagrody rzeczowe. Docenieni zostali także zwycięzcy konkursu biblijnego: Ewa Marecik, Łukasz Gądek i Ewelina Boczek.

Pani dyrektor specjalne podziękowania złożyła na ręce prezydium Rady Rodziców. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w życie szkoły, poświęcaniu własnego czasu, niejedna uroczystość wspaniale się udała, została umilona i osłodzona. Warto wymienić chociażby: wizytę św. Mikołaja, zabawę karnawałową, Dzień Matki czy Dzień Dziecka. To prawdziwi Przyjaciele szkoły. Takich osób czy instytucji miło i życzliwie wspierających było więcej. Dzięki naszym sponsorom udało się uatrakcyjnić zorganizowane dla dzieci wyjazdy na obóz językowy czy Zieloną Szkołę. Jesteśmy im wszyscy ogromnie wdzięczni i mówimy z serca płynące „DZIĘKUJEMY”.

Szkoła to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. Tym ostatnim Pani dyrektor podziękowała za wspaniałą współpracę, za dobry wzór, za chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Obecny na akademii Pan Wójt na ręce pani dyrektor złożył podziękowanie za wieloletni trud na stanowisku dyrektora szkoły. Swoją wdzięczność w imieniu rodziców wyraziła przewodnicząca Rady Rodziców, a w imieniu społeczności Gnojnika pani sołtys.

Podczas akademii padło wiele słów podziękowań, były momenty wzruszenia. Czas umiliły także występy taneczne w wykonaniu drugoklasistów.

Jeszcze tylko spotkania z wychowawcami, odbiór świadectw, przestrogi o bezpieczeństwie, życzenia udanego wypoczynku i żegnaj szkoło….. na dwa miesiące. Teraz pora na wakacyjną przygodę.