Światowy Dzień Bez Tytoniu
piątek, 02 czerwca 2017 10:53

W kalendarzu jest mnóstwo świąt, a dzień 31 maja w sposób szczególny zadedykowany jest palaczom oraz tym, którzy jeszcze po pierwszego papierosa nie sięgnęli. Czy święto ma ich zachęcić do wypalania większej ilości papierosów? Absolutnie nie! Wręcz przeciwnie!. To dzień, w którym uświadomić sobie należy jak zgubne skutki niesie za sobą ten nałóg. Najgorsze jest to, ze palacze szkodzą nie tylko swojemu zdrowiu, ale również bliskim i środowisku. Udowodnione jest, że tzw. bierni palacze również ponoszą skutki stosowania nikotyny.

Aby zapobiegać temu zgubnemu nałogowi, każdego roku przeprowadzane są specjalne kampanie reklamowe ukazujące niebezpieczeństwo używania tytoniu i narażania się na dym papierosowy. Uświadamiać należy wszystkich, ale  warto zacząć już od młodych ludzi, a nawet dzieci. Dlatego też w wielu szkołach odbywają się pogadanki, spotkania z przedstawicielami poradni uzależnień, teatrzyki profilaktyczne.

W naszej szkole w tym roku podjęto kilka inicjatyw w tym zakresie. W każdej klasie prowadzone były pogadanki traktujące o szkodliwości palenia, uczniowie klas V i VI odbyli cykl warsztatów pod nazwą „Znajdź właściwe rozwiązanie”, przeprowadzono akcję  plakatową. Na szkolnych korytarzach można obejrzeć foldery przedstawiające negatywne skutki palenia tytoniu. Wiele plakatów zawiera tematyczne rymowanki.

Można zauważyć, że nasi uczniowie mają wiedzę na temat przekazywanych treści. Ponadto starano się wykształcić u nich postawy: odpowiedzialności za własne zdrowie, dumy z faktu niepalenia, asertywność, wspieranie innych osób w decyzji o niepodejmowaniu palenia.

Poprawiony: poniedziałek, 05 czerwca 2017 13:45