Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
poniedziałek, 15 maja 2017 09:24

Jak świętować rocznice państwowe? Jak przekazać dzieciom wiedzę o najważniejszych   i wielkich wydarzeniach w dziejach Narodu? W jaki sposób pokazać, że obchodzone rocznice rzeczywiście warte są pamięci , apeli, wieczorów poetyckich i tym podobnych spotkań  patriotycznych? I najważniejsze- jak uczyć patriotyzmu w czasach, gdy słowo to dla każdego znaczy coś innego lub, co gorsza, nie niesie ze sobą żadnych skojarzeń, staje się " puste jak orzeszek"?

Przygotowaniom do obchodów 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole przyświecało motto zaczerpnięte z wypowiedzi Jana Pawła II, naszego Patrona: " Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej". By ukazać jak wielką miłością darzyli  Polskę  nasi przodkowie zdolni do najwyższych poświęceń, uczniowie przygotowali scenariusz i prezentację multimedialną, będącą ilustracją do prezentowanych słów. Dzięki temu słuchacze i widzowie, ale także ci, którzy przygotowali występ,  poznali twórczość Jana Matejki, Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza czy Artura Grottgera nierozerwalnie związaną z losami Ojczyzny. Różnorodność wykorzystanych środków przekazu pomogła równocześnie zrozumieć wagę każdej konstytucji, zwłaszcza tej z 1791 roku, uchwalanej dla ratowania upadającej Rzeczpospolitej. Uczniowie dowiedzieli się, a niektórzy przypomnieli sobie, że Konstytucja Trzeciomajowa tworzyła podstawy prawne do przekształcenia Ojczyzny w państwo silne i nowoczesne. Niestety do zwycięstwa zabrakło w narodzie zgody i jedności. Mimo kolejnych rozbiorów i upadku Rzeczpospolitej na 123 lata, rocznice 3 maja były obchodzone uroczyście, bo Polacy  docenili jej  wagę. Każda rocznica stawała się okazją do upomnienia się o wolność i niepodległość, także w czasach komunistycznych, w czasach , kiedy nie wolno było wspominać o konstytucji będącej gwarancją praw i swobód obywatelskich.

Tak przygotowana i przedstawiona 4 maja 2017 roku w naszej szkole  akademia była łatwa w odbiorze a przekazywane treści trafiały nawet do najmłodszych odbiorców uroczystości. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z apelu.

M. Cisak