Jasełka w remizie strażackiej
czwartek, 19 stycznia 2017 13:04

15 stycznia b.r. w sali Domu Strażaka w Gnojniku odbył się przegląd grup kolędniczych, działających na terenie wsi. Inicjatywę w zakresie zorganizowania w/w wydarzenia podjęło Centrum Kultury w Gnojniku.

I tak, w pierwszej kolejności, swoje umiejętności aktorskie zaprezentowały przedszkolaki pod kierunkiem pani Ewy Wąs, następnie wystąpiła grupa dorosłych mieszkańców pod nazwą Gnojniczanie, którymi kierowała pani Helena Święch, zaś po nich występ miała młodzież gimnazjalna pod przewodnictwem pani Małgorzaty Wawryki.

Jako ostatni w kolejności, wystąpiły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej pod opieką pań Marii Nastałek i Izabeli Lincy. Mali aktorzy zaprezentowali spektakl zatytułowany Tak! On jest Królem! Przedstawienie to swoją treścią i formą nawiązywało do tradycyjnych jasełek bożonarodzeniwych, wzbogacone zostało zaś o dodatkowe elementy muzyczne, w tym pastorałki, piosenki świąteczne, grę na skrzypcach. W sztuce wystąpiło trzydzieścioro sześcioro dzieci z klas II – V. Każdy z małych artystów swą grą przyczynił się do przekazania treści tej jednej z najpiękniejszych historii biblijnych, jaką jest cud Bożego Narodzenia.

Sztuka, którą zaprezentowały dzieci dodatkowo wzbogacona została przez bogatą scenografię i kostiumologię. Betlejemska stajenka, w całym swoim ubóstwie, błyszczała dzięki narodzonemu Jezusowi, Maryi, Józefowi, Aniom, przybyłym do żłóbka gościom (Pasterzom, Krakowiakom i Trzem Królom) i zwierzętom.

Przedstawienie utrzymane było w radosnym i uroczystym nastroju. Poszczególne sceny i przebieg wydarzeń komentował Narrator. Historia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, unaoczniała się na scenie dzięki autentycznym gościom betlejemskiej stajenki, to jest Aniołom, Pasterzom, Trzem Monarchom, ale zyskała również znaczenie współczesne przez symboliczną krakowską Rodzinę, która Nowonarodzonemu w darze złożyła szopkę krakowską.

W spektaklu, bogato okraszonym piosenkami, powtarzającym się motywem muzycznym były słowa Tak! On jest Królem!, nawiązujące do tytułu sztuki. W końcowej scenie, kiedy na estradzie zgromadzili się wszyscy artyści, słowa te wybrzmiały po raz kolejny z ust wszystich dzieci, stanowiąc puentę całego przedstawienia.

Występ uczniów szkoły podstawowej został nagrodzony rzęsistymi brawami. Zaprezentowanie swoich umiejętności przed szerszą publicznością stanowiło dla dzieci dodatkowy bodziec do jak najlepszej gry aktorskiej, zaś wartością dodatkową okazała się integracja ze społecznością wsi i innymi placówkami oświatowymi z terenu Gnojnika.

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2017 13:18