Wiwat 3 Maj!
środa, 04 maja 2016 09:42

W  doroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły wpisana jest akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  W piątkowy ranek  przenieśliśmy się w odległe czasy, a konkretnie do roku 1791. Wszystko to za sprawą uroczystości upamiętniającej 225. rocznicę uchwalenia  Konstytucji . Aby uwiarygodnić tamten okres, młodzi artyści przebrali się w stroje z epoki. Na scenie pojawili się: król, szlachta, mieszczki, chłopi. Wszyscy oni starali się przekazać nam doniosłość tamtych majowych dni. A był to dla naszej ojczyzny bardzo ważny czas. Nasz kraj, jako pierwszy w Europie, uchwalił konstytucję, czyli zapisał zmiany, które wzmocniły siłę państwa, m.in. zwiększono liczebność armii, poprawiono sytuację chłopów, podniesiono poziom oświaty, ukrócono samowolę magnatów. Te korzystne zmiany można było wprowadzić dzięki determinacji wielu światłych ludzi, wielkich patriotów, takich jak: Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Stanisław Staszic, Stanisław Konarski.

Pamiętajmy jednak, że o nasz kraj musimy dbać wszyscy, zawsze i wszędzie. My młodzi,  też możemy się przyłączyć do troski o Ojczyznę. Naszym zadaniem jest pilnie się uczyć, zdobywać wiedzę, aby w przyszłości pracować dla jak najlepszego rozwoju kraju. Trzeba tez dbać o historię, znać ją, szanować dokonania przeszłych pokoleń.

Stosujmy się do słów naszego Patrona, świętego Jana Pawła II, który mówił „…Pamiętajmy, naród, który zapomina o historii własnej Ojczyzny traci swoją tożsamość i skazany jest na zagładę”.