Na poloneza przyszedł czas!
poniedziałek, 11 maja 2015 09:29

Wtorek 5 maja 2015 roku przywitał nas wspaniałym, słonecznym dniem z wiosną w peł­nym rozkwicie. Taka aura cudownie pasowała do świętowania rocznicy uchwalenia Konsty­tucji 3 maja. I niby niechcący nasuwało się pytanie, czy i wówczas 224. lata wstecz podpisa­niu tego niezwykłego aktu towarzyszyła tak wymarzona pogoda? Przy okazji warto dodać, że nowo uchwalona konstytucja czyniła Polskę krajem nowoczesnym, wprowadzała szereg re­form mających ułatwić rozwój w wielu sferach życia, ograniczała przywileje szlacheckie, a przede wszystkim znosiła nieszczęsne liberum veto.

Dzisiaj, po wielu latach, wciąż wracamy pamięcią do tamtych majowych wydarzeń. Wspominamy odwagę ludzi, dzięki którym Ojczyzna miała się podźwignąć i oddajemy im hołd. W całym kraju odbywają się okolicznościowe uroczystości, spotkania, konferencje, wy­kłady, imprezy sportowe.

I u nas w szkole podobnie. Chłopcy i dziewczęta z klas V i VI zaprezentowali się na sce­nie z wierszem i piosenką. W odświętnych, galowych strojach wyglądali wyjątkowo okazale. Dziewczętom uroku dodawały biało-czerwone kwiaty wpięte we włosy.

Uwieńczeniem występu był polonez, w którym gracji ruchów towarzyszyły dostojne kroki. Przy wtórach dźwięków Michała Kleofasa Ogińskiego para za parą przesuwali się tan­cerze prezentując wiele figur tego reprezentacyjnego narodowego tańca polskiego.

Polonez tańczony dla podkreślenia uroczystego charakteru święta z pewnością na długo pozo­stanie w naszej pamięci.