„Wiem, co jem” – czyli odpowiedź na hasło Światowego Dnia Zdrowia.
środa, 01 kwietnia 2015 09:08

Nasza szkoła chętnie odpowiedziała na apel o czynne włączenie się w przebieg tego­rocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia.

Wychowankom naszym bliskie są działania prozdrowotne. Na co dzień uczniowie wdra­żani są do prezentowania świadomych postaw zdrowotnych. Służą temu liczne pogadanki dotyczące właściwego odżywiania, umiejętności zdobywania wiedzy n/t zachowań zdrowot­nych, zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi czy umiejętnego spędzania czasu wolnego. Spo­tkania z lekarzem-dentystą czy higienistką szkolną skutkują dbałością o higienę jamy ustnej. Pogadanki lekarza z rodzicami n/t właściwego odżywiania dzieci w wieku szkolnym ( ko­nieczność zjedzenia kanapki zamiast drożdżówki ) wpływają na wzrost świadomości. Szkoła wpisuje się w program przeciwdziałania otyłości u dzieci poprzez między innymi propagowa­nie aktywności ruchowej ( zajęcia na placu zabaw przed szkołą czy w kąciku zabaw w bu­dynku szkolnym ).

W ramach kształtowania postaw prozdrowotnych niektóre lekcje przyrody odbywają się na świeżym powietrzu np. czwartoklasiści zajęcia z wyznaczania kierunków świata przeprowa­dzili w szkolnym ogrodzie.

W naszej szkole żaden z uczniów bez powodu nie zwalnia się z lekcji wychowania fizycz­nego. Wielkim powodzeniem za to cieszy się program „Już pływam”, gdzie zajęcia z nauki pływania pobiera już kolejna grupa uczniów. Wkrótce będziemy mogli poszczycić się tym, że 100% uczniów opanowało technikę pływania.

Tradycją stały się wyjazdy szóstoklasistów do uzdrowiska Kopalnia Soli w Bochni na pobyt nocny, gdzie aktywny wypoczynek łączony jest z profilaktyką zdrowia. Organizowanie „Zielo­nych Szkół” nad morzem czy w górach umożliwia dzieciom pełniejszy kontakt z przyrodą.

W ciągu całego roku szkolnego wychowankowie klas młodszych uczestniczą w progra­mach „Owoce i warzywa w szkole”, wszyscy zaś są beneficjentami programu „Szklanka mleka”.

Sukcesywnie w klasach I-III przeprowadzane są akcje „Wspólne śniadanie”, „Dzień jabłka”, a chłopcy i dziewczynki z klasy II b uczestniczyli w warsztatach kulinarnych. Efektem tych działań było opracowanie przez maluchy „Ilustrowanej Książki Kucharskiej”.

Tegoroczny temat „Bezpieczeństwo Żywności” zaowocował przygotowaniem przez szó­stoklasistów na lekcjach informatyki plansz reklamujących zdrowy styl odżywiania, dosko­nałe menu dla ucznia, piramidę żywieniową. Plakaty te zawisły w salach lekcyjnych i na ko­rytarzach szkolnych. Uczniowie czwartych i piątych klas opracowali fraszki i krótkie wier­szyki reklamujące zdrowie i zdrowy styl życia. Spora grupa uczniów wzięła udział w Medite­ście, czyli Ogólnopolskim teście o zdrowiu”.

Uczestnicy koła ekologicznego za zadanie postawili sobie wysiew ziół do doniczek, swoją akcję nazwali „Niezłe ziółka”.

Propagowanie postaw zdrowotnych i działań ekologicznych ma swoje odzwierciedlenie graficzne na gazetkach ściennych oraz w artykułach zamieszczanych w gazetce szkolnej „Echo Szkoły” bądź na stronie internetowej placówki.

Zobaczcie zdjęcia z niektórych zadań zrealizowanych wokół tematu "zdrowie".