Wyróżnienie w konkursie
poniedziałek, 02 marca 2015 14:58

Na dwa dni przed feriami ogłoszono wyniki III edycji Konkursu Historyczno-Literac­kiego nt. „Literackie wspomnienia z historii mojej rodziny”.

Konkurs ten przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z wojewódz­twa małopolskiego organizowały: Szkoła Podstawowa nr 45 Pijarek im. Pauli Montessori w Krakowie oraz Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łomnicy Zdroju.

Zadaniem uczestników było napisanie opowiadania lub reportażu o prawdziwej historii, która wydarzyła się w rodzinie na przełomie XIX i XX wieku. Wymagało to zdobycia mate­riałów, sięgnięcia do korzeni, przeprowadzenia wywiadów.

W naszej szkole tego trudnego zadania podjęły się cztery uczennice: Gabrysia Śliwa, Michalina Wnęk, Gabrysia Styrna – wszystkie z klasy Va oraz Alina Zając – uczennica VI b.

W połowie grudnia prace opatrzone metryczkami wysłane zostały do Organizatora, a na wy­niki należało dosyć długo czekać, bo prawie dwa i pół miesiąca. Nie ma w tym nic dziwnego, bo na konkurs napłynęło sporo prac, w kategorii szkół podstawowych ponad osiemdziesiąt, a w gimnazjach jeszcze więcej. Tym bardziej ucieszył nas fakt, że wśród nielicznej grupki na­grodzonych znalazła się wypowiedź Aliny pt. „A prąd płynie…” Sami Organizatorzy stwier­dzili, że trudno było zdecydować, które prace konkursowe są najlepsze, bo wszystkie były dobre, niepowtarzalne. Wszyscy uczestnicy otrzymali od Organizatorów dyplomy uznania oraz drobne pamiątki.

Na apelu Pani dyrektor wręczyła literatkom przysłane do szkoły dyplomy. Były podzię­kowania i gratulacje. Mamy nadzieję, że ten sukces zachęci innych uczniów do popróbowania swoich sił w innych konkursach.